90 procent van de woningen verkocht

In korte tijd is negentig procent van de appartementen in het project Pablo voor AM en 2DVLOP verkocht!

Het project kent een grote diversiteit aan woningtypen