• Hoogbouw aan de rondweg

    Hoogbouw aan de rondweg

  • Appartementen

    appartementen

  • Achtergevel met balkons

    Achtergevel met balkons


Woningen aan de Hengeveldstraat, Utrecht

"schaalsprong van dertigerjaren bebouwing naar hoogbouw aan stedelijke rondweg"

programma: 11 Eengezinswoningen en 66 appartementen met ondergronds parkeren
opdrachtgever: Van Bekkum Projecten

situatie
Inpassing van woningbouw in een complexe stedelijke context. Een belangrijk thema vormt de schaalsprong: van de dertigerjaren "tuindorpbebouwing" aan de zuidkant naar hoogbouw aan de stedelijke ringweg aan de Noordkant. De gekozen invulling wil met een eigen identiteit een intermediair vormen tussen deze verschillende vormen van bebouwing.

ontwerp
In het ontwerp is van zuid naar noord eerst het bestaande pleintje afgebouwd met woningen in de sfeer van de daar aanwezige dertigerjaren bebouwing. Op de hoek wordt vervolgens een schakelelement gemaakt van deze dertigerjaren bebouwing naar de appartementen in vijf lagen. Vervolgens is er een tweede schaalsprong naar de woontoren in zeven lagen aan de rondweg van Utrecht.

fotografie: Paul Gerlings