Basisschool De Tweeklank, Hazerswoude

De stevige rug van metselwerk, die de vorm van de aangrenzende appartementen volgt, omvat vier clusters van vier lokalen. De clusters liggen rond het speellokaal en de aula, die in de school een binnenplein vormen. Dit is het kloppende hart van de school. 

Op deze manier ontstaat er een ruimtelijke reeks van groot naar klein: van openbare weg, naar buurtplein, naar binnenplein, naar groepsruimte naar verwerkingsruimte. Er ontstaat een wisselwerking tussen buurt en school, individu en groep, tussen klein en groot en tussen rustig en druk. Elke ruimte en elke ontmoeting heeft z'n specifieke leermomenten.

Fotografie: Paul Gerlings