Basisschool Park Zestienhoven en appartementen

programma: Samenwerkingsschool voor Openbaar Daltononderwijs (BOOR) en de Albert Schweitzerschool (RVKO) gecombineerd met gymzaal, Voorschoolse Educatie/Peuterspeelzaal, kinderopvang en BSO
opdrachtgever school: dS+V, Gemeente Rotterdam
opdrachtgever appartementen: Amvest

De school, de gymzaal, de peuterspeelzaal en de na-schoolse opvang zijn met elkaar verbonden door een brede hal. Gebruik maken van elkaars ruimten is hierdoor goed mogelijk. Daarnaast zijn de verschillende gebouwdelen elk eenvoudig af te sluiten.

gevarieerde onderwijsruimte
In de onderwijsvisie wordt het groepsleren afgewisseld met andere leervormen: individueel, in kleine groepen, adaptief, zelfstandig en taakgericht. Dit vraagt om zeer diverse ruimtes. De gerealiseerde ruimtelijke reeks van groot naar klein, van collectief naar individueel en van druk naar rustig sluiten goed aan op de onderwijsvisie.

fotografie: Paul Gerlings