Brede School met sporthal, Barendrecht

"Een compact en levendig gebouw"

programma:  Basisschool met 16 klassen en 4 multifunctionele ruimten, sporthal,  kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen.
opdrachtgever: Gemeente Barendrecht

ontwerp
De sporthal ligt centraal in het plan omringd door de school, kinderopvang en het entreegebouw sport. Hierdoor worden de veelal blinde gevels van sporthal vermeden en ontstaat een compact en levendig gebouw waarin de verschillende gebruikers herkenbaar zijn. 

De buitenschil van het gebouw is steenachtig, voornamelijk baksteen, de binnenzijde is informeler met hout en glas. Door de compacte opzet kunnen alle voorzieningen van elkaar profiteren.

fotografie: Paul Gerlings