Brede School Brummen

De centrale hal is het alles verbindende centrum van de brede school. Het legt een verbinding tussen de straat en het park, tussen boven en beneden en tussen de verschillende gebruikers. Ruime vides verbinden boven en beneden met elkaar. Deze centrale hal kan verbonden worden met de speellokalen tot één grote multifunctionele ruimte. Langs de lokalen bevindt zich een zone met rustige werkplekken.

Opdrachtgever: Gemeente Brummen
Gebruikers: Openbare basisschool De Dobbelsteen, peuterspeelzaal ’t Brummeltje, Stichting kinderopvang Brummen en de GGD
Fotografie: Paul Gerlings