Brede school en woningen, Esse Zoom

Een open en uitnodigend gebouw waar gebruikers en bewoners uit de buurt elkaar ontmoeten, contacten leggen en ervaringen uitwisselen. De ruimtelijke opzet stimuleert deze interactie.

Bij de hoofdingang bevinden zich de brede school ruimten, de balie, de keuken en de pauzeruimte. Samen vormt dit het kloppende hart van de brede school. Aan dit centrum liggen de vijf verschillende gebruikers.

Programma: Gideonschool, Prins Willem Alexanderschool, gymzaal, kinderopvang en BSO van Humanitas, kindercentrum voor Gemiva, fysiotherapie en 52 starterswoningen
Opdrachtgever: Vestia en Estrade Projecten
Fotografie: Paul GerlingsĀ