Bureau

Profiel

Met vakmanschap en enthousiasme werken we aan gebouwen waar mensen graag verblijven. Ze passen perfect in hun omgeving, hebben een herkenbare signatuur en mooie details. Het zijn hedendaagse gebouwen die de tand des tijds kunnen doorstaan.

Onze projecten variëren van grote complexe multifunctionele centra tot kleinschalige invullingen, renovaties en herbestemmingen. Daarbinnen vormen scholen, kinderopvang, zorg, sport en allerlei vormen van woningbouw een belangrijk specialisme.  

Wij creëren gebouwen met een heldere structuur, rust en ruimte voor ontmoetingen. Schaal speelt hierin een belangrijke rol. Onze  ontwerpen zijn herkenbaar op grote afstand en interessant zijn tot op het kleinste niveau.

Werkwijze

Bouwen is samenwerken. Opdrachtgevers, gebruikers, omwonenden en gemeente worden vanaf de eerste schets betrokken bij het ontwerpproces. Wij luisteren naar de ideeën die er leven en kunnen hierdoor een ontwerp maken dat breed gedragen wordt.

Samen met een deskundig ontwerpteam zorgen wij voor een integraal ontwerp waarin functionele, esthetische, technische, financiële en duurzame aspecten op een harmonieuze manier samenkomen. Wij regisseren dit proces, vaak samen met onze vaste adviseurs.

Integrale duurzaamheid, toekomstgericht

Wij ontwerpen gebouwen die in alle opzichten duurzaam zijn. Onze ontwerpen zijn compact, energiezuinig en onderhoudsarm. De details en de materialen zijn robuust en verouderen mooi.  De hoofopzet en de structuur is in zekere zin generiek zodat toekomstige wijzigingen mogelijk zijn.

Ons recente werk is Energieneutraal (ENG) ontworpen, gebruikt geen fossiele brandstof en is waar mogelijk nul op de meter (NOM).  

Meer en meer bouwen wij met circulaire en ecologisch materialen en realiseren wij natuurinclusieve gebouwen en buitenruimten.

3D ontwerpen en BIM

Wij ontwerpen vanaf het begin in een 3D model, hierin bestuderen wij  of het plan ruimtelijk goed in elkaar zit en past in zijn omgeving.  Met de beelden die wij uit het model genereren krijgt u een realistisch beeld van het ontwerp, ookeen virtuele wandeling door het ontwerp is mogelijk.

In het model wordt de constructies en installaties geïntegreerd. Vanuit dit zogenoemde “Building Information Model” (BIM) worden hoeveelheden bepaald en kan een vroeg stadium een betrouwbare kostenraming gemaakt worden.

De aandacht die wij besteden aan het ruimtelijk model, een zeer volledige en degelijke detaillering en goede afspraken met mensen die het moeten maken resulteert in een uitvoerbaar plan met zo min mogelijk verrassingen tijdens de uitvoering

Vacatures

Voor studenten aan de TU Delft, TU Eindhoven of HBO is er regelmatig een stageplaats. Als stagiair werk je binnen het ontwerpteam aan projecten en maak je de verschillende fasen van het ontwerpproces mee.

Je kunt ons bellen en een korte motivatie met CV en portfolio sturen naar: vacature@cita.nl