Dagcentrum Nova

opdrachtgever: Gemiva SVG

Nova wordt een dagcentrum voor kinderen van 0 tot 18 jaar. De kinderen die het dagcentrum bezoeken hebben een ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke beperking.
Nova biedt een veilige omgeving waarin de ontwikkeling van het kind gestimuleerd wordt en ondersteund door een gedragsdeskundige, logopedist, fysiotherapeut, ergotherapeut, spelagoog, bewegingsagoog en een muziektherapeut.