Geschiedenis

Architectenburo DE KLEINE STAD, de oprichting.

Het is 1978, Hoog Catherijne is al weer een paar jaar klaar. Het doortrekken van de geplande rondweg rond de binnenstad die voor een deel al gereed is en die onder dit winkelcentrum doorloopt gaat definitief niet door. De reeds aangekochte panden voor de verkeersdoorbraak van de rondweg zijn niet onderhouden en slooprijp volgens de gemeente. Die stuurt aan op sloop-nieuwbouw van grote delen van het Lauwerecht, de Kraanstraat en de Flieruilensteeg.

Het gaat hier vaak om beeldbepalende panden die juist hogelijk gewaardeerd worden door de bewoners die dus opteren voor herstel. Ze vinden geen gehoor bij de gemeente en benaderen onafhankelijk van elkaar George Cornelissen en Kees van Loenen om met een onderzoek aan te tonen dat sloop niet nodig is. George verdient op dat moment nog tijdens zijn studie zijn sporen in een project in de Vogelbuurt en Kees, net afgestudeerd architect, draait mee in de Werkgroep herstel leefbaarheid oude stadswijken. George en Kees kennen elkaar van de studie bouwkunde in Delft en vinden elkaar snel voor een onderzoeksopzet. Om serieus genomen te worden door de gemeente moet er nog wel even een firma opgericht worden; binnen een paar dagen is ‘architektenburo DE KLEINE STAD’ een feit, ingeschreven bij de kamer van koophandel en gepresenteerd bij de gemeente.

Voor de uitvoering van de veelomvattende onderzoeksopdracht wordt steun gezocht bij een bevriend architectenbureau ‘de Samenwerking’ van Carl Möller en Matthias Aalbers. Zij kunnen het werk goed gebruiken en bovendien hebben ze een mooie werkruimte aan de Oudegracht!

De twee bureaus vullen elkaar zo goed aan dat al snel besloten wordt om als één bureau verder te gaan onder de naam De Kleine Stad.

Begin jaren 80, bouwen voor de buurt

Vanuit de onderzoeken volgen talloze renovatie-, restauratie- en kleinschalige nieuwbouwprojecten in Utrecht.

Kinderopvang

In de jaren 80 vindt er een omslag in de kinderopvang plaats en ontstaan er kinderdagverblijven die werken vanuit een pedagogische visie. Een van die dagverblijven is het Utrechtse Sesam.

Eind jaren 80

Het werkveld breidt zich uit naar grote stadsvernieuwingsprojecten met inspraak in Den Haag en Utrecht. In Den haag gaat het om de Schilderswijk en Regentessekwartier en in Utrecht om Wijk-C.

Jaren 90

Wij bieden een stageplaats aan voor een student architectuur van de TU Delft / Eindhoven en voor een student van een HBO Bouwkunde. Als stagiair ben je betrokken bij één of meer projecten en maak je de verschillende fasen van het ontwerpproces mee in het projectteam. Je werkt aan schetsontwerpen, 3D presentaties en aan een BIM-model. We hebben divers werk; zowel villa’s en appartementen als scholen en andere utiliteitsbouw.

Als stagiair krijg je een stagevergoeding en je werkt minimaal 4 dagen in de week op bureau in het centrum van Utrecht. Stuur je motivatie met CV, ervaring met software en portfolio naar:

vacature@cita.nl