Ouderenwoningen en multifunctioneel centrum, Nesselande

De woontoren op de zuidwest hoek is het fysieke zwaartepunt van het plan en een markant punt aan het park en aan het einde van de metro. Onder de toren bevindt zich de hoofdentree van het woongebouw. De noordwest hoek is het programmatisch zwaartepunt, hier bevindt zich de kern van het gebouw met de hoofdentree van de voorzieningen.

De kern van het ontwerp is het combineren van ruimten en activiteiten op een manier die een samenwerking tussen verschillende onderdelen mogelijk maakt, maar niet opdringt. Een tweede belangrijk thema is de ruimtelijke reeks van klein naar groot die in het hele ontwerp terug te vinden is. Hierdoor zijn er op alle niveaus veel mogelijkheden voor verschillend ruimtegebruik, individueel, in kleine groepjes, in grotere groepen en collectief, in een mooie ruimtelijke ordening.

De opdracht werd verworven door het winnen van een besloten prijsvraag. Doel van de prijsvraag was het aantonen van de meerwaarde van de grensvlakken van de verschillende voorzieningen.

Project: Multifunctioneel centrum en ouderenwoningen
Plaats: Nesselande
Opdrachtgever: Wooncompas PCPO, SenR
Programma: 114 ouderenwoningen met voorzieningen, basisschool, twee gymzalen, kinderopvang, peuterspeelzalen, naschoolse opvang en sociaal cultureel werk
Fotografie: Paul Gerlings