• Hoofdentree sociaal cultureel centrum

Sociaal cultureel centrum, Twello

"een lange lichtstraat als verbindend element"

programma: Multifunctioneel gebouw voor jeugd- en jongerenwerk, muziekschool, podium, buitenschoolse opvang, cursussen, verenigingen, vluchtelingenwerk.
opdrachtgever: Gemeente Voorst

ontwerp
Sociaal Cultureel Centrum heeft een eigen gezicht en karakter. De massieve aanwezigheid van deze sporthal is afgedekt  door een  nieuw gebouw dat zich richt op het groene gebied achter de sporthal. 

Het gebouw is opgedeeld in drie zones. De eerste zone is laag, en koppelt het gebouw los van de sporthal. De tweede zone is hoog, schermt de sporthal af en is het middenschip van het culturele centrum, waarin we ook de centrale binnenstraat vinden. Een derde zone vormt een laag paviljoen aan het groen en maakt de overgang naar deze groene ruimte.

fotografie: Paul Gerlings