Sociale huurwoningen in Esse Zoom, Nieuwerkerk aan den IJssel

De woningen vormen één sculpturaal geheel met de Brede School Esse Zoom. Het ontwerp is gebaseerd op het stedenbouwkundig plan dat uitgaat van het bestaande slagenlandschap. De buitenwanden van het complex vormen de dragers van het plan en zijn uitgevoerd in roodbruin metselwerk en volgen de langsstructuur van het slagenlandschap. De binnenwereld tussen de twee dragers is in licht metselwerk uitgevoerd.

Opdrachtgever: Estrade projecten
Verhuurder: Vestia
Stedenbouw: De Stijlgroep