Verhoeff-Rollmanschool, Bodegraven

De centrale hal is het bruisende hart van de school. Een keuken met uitgiftepunt, de tribunetrap, een piano, leestafels en de mediatheek maken van het hart een levendig centrum. De hal kan gekoppeld worden aan het speellokaal. Hierdoor ontstaat één grote ruimte voor voorstellingen en optredens.

Rond het centrum van de school bevinden zich vier onderwijsclusters met elk drie of vier groepen. De groepsruimten zijn uitwisselbaar en de clusters zijn vrij indeelbaar, aanpassingen zijn hierdoor in de toekomst goed mogelijk. De onderwijsruimten zijn gedifferentieerd. Elke groep heeft een eigen studieruimte aan de hal waar in alle rust door leerlingen of groepjes gewerkt kan worden.

De school is energieneutraal ontworpen en heeft geen gasaansluiting.

Opdrachtgever: Educatis
Gebruikers: Verhoeff-Rollmanschool
Team: De Blaay-Van den Boogaard, Van de Laar, W/E adviseurs, Vitruvius
Aannemer: Middelwateringbouw

Entrees aan het speelplein