•  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Foto Gert Jan Doelman

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Foto Robert Jockin

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Foto: Robert Jockin

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Foto: Robert Jockin

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Foto Robert Jockin


Verhoeff Rollmanschool, Bodegraven

een levendig centrum
De centrale hal is het bruisende hart van de school. Een keuken met uitgiftepunt, de tribunetrap, een piano, leestafels en de mediatheek maken van het hart een levendig centrum. De hal kan gekoppeld worden aan het speellokaal. Hierdoor ontstaat één grote ruimte voor voorstellingen en optredens.

vier clusters met elk 3-4 groepen
Rond het centrum van de school bevinden zich vier onderwijsclusters met elk drie of vier groepen. De groepsruimten zijn uitwisselbaar en de clusters zijn vrij indeelbaar, aanpassingen zijn hierdoor goed mogelijk. De onderwijsruimten zijn gedifferentieerd. Elke groep heeft een eigen studieruimte aan de hal waar in alle rust door leerlingen of groepjes gewerkt kan worden. 

energieneutraal
De school is energieneutraal ontworpen en heeft geen gasaansluiting.

opdrachtgever: Educatis
installatieadvies: De Blaay-Van den Boogaard
constructeur: van de Laar

aannemer: Middelwateringbouw
installateur: Barth installatietechniek

een levendig centrum
De centrale hal is het bruisende hart van de school. Een keuken met uitgiftepunt, de tribunetrap, een piano, leestafels en de mediatheek maken van het hart een levendig centrum. De hal kan gekoppeld worden aan het speellokaal. Hierdoor ontstaat één grote ruimte voor voorstellingen en optredens.

vier clusters met elk 3-4 groepen
Rond het centrum van de school bevinden zich vier onderwijsclusters met elk drie of vier groepen. De groepsruimten zijn uitwisselbaar en de clusters zijn vrij indeelbaar, aanpassingen zijn hierdoor goed mogelijk. De onderwijsruimten zijn gedifferentieerd. Elke groep heeft een eigen studieruimte aan de hal waar in alle rust door leerlingen of groepjes gewerkt kan worden. 

energieneutraal
De school is energieneutraal ontworpen en heeft geen gasaansluiting.

opdrachtgever: Educatis
installatieadvies: De Blaay-Van den Boogaard
constructeur: van de Laar

aannemer: Middelwateringbouw
installateur: Barth installatietechniek

fotografie: Paul Gerlings, behalve waar vermeld