Villa's in Bilthoven

situatie
De prachtige bospercelen met de uit de tweede wereldoorlog overgebleven bunkers vormde de belangrijkste inspiratiebron voor het ontwerp. De aanwezige begroeiing is op z'n waarde beoordeeld door de boomspecialisten van Copijn. Vervolgens zijn de verschillende villa's zorgvuldig tussen de monumentale bomen en de bunkers gepositioneerd.

de woningen
De villa's bestaan uit twee hoofdvolumes; een zwaarder gemetseld deel en een lichter, in plaatmateriaal uitgevoerd deel, beiden gedekt door een schuine kap die door zijn grote dakoverstekken los lijkt te komen. De twee volumes worden gescheiden door een transparante zone die in het hele huis doorloopt. Waar grote puien een weids uitzicht geven wordt dit uitzicht juist ingekaderd bij de kozijnen die buiten het metselwerk steken. Doordat de kozijnen vaak op hoeken geplaatst zijn ontstaan verrassende diagonale zichtlijnen.

fotografie: Paul Gerlings