Villa's Bilthoven

Verscholen tussen de bomen liggen een achttal villa’s. De prachtige bospercelen met de uit de tweede wereldoorlog overgebleven bunkers waren het belangrijkste uitgangspunt voor het ontwerp. De aanwezige begroeiing is op z'n waarde beoordeeld door boomspecialisten. Vervolgens zijn de verschillende villa's zorgvuldig tussen de monumentale bomen en bunkers gepositioneerd.

De villa's bestaan uit twee hoofdvolumes; een zwaarder roodbruin gemetseld deel en een lichter deel. Beiden worden gedekt door een schuine zinken kap die door zijn grote dakoverstekken en detaillering los lijkt te komen.

De twee volumes worden gescheiden door een transparante zone die in het hele huis doorloopt. Waar grote puien een weids uitzicht geven wordt dit uitzicht juist ingekaderd bij de kozijnen die buiten het metselwerk steken. Doordat de kozijnen vaak op hoeken geplaatst zijn ontstaan verrassende diagonale zichtlijnen.

Fotografie: Paul Gerlings 

situatie

situatie

begane grond

Verdieping