• werkhal in de brede school
  • Bibliotheek in de brede school Ursem
  • Werkhal en verbinding met aula en speelzaal in de scholen in Leidsche Rijn Centrum
  • Aula en spellokaal in De  Tweeklank zijn samen te voegen tot één ruimte.

Visie brede scholen

"Cita architecten ontwerpt een brede school waarin de belevingswereld van het kind centraal staat."

Cita architecten ontwerpt vanuit uw pedagogische visie een passend en eigen schoolgebouw Daarbij gebruiken wij 'de natuurlijke drang om te ontwikkelen, en 'de nieuwsgierigheid van kinderen naar nieuwe dingen' als vertrekpunt. Dit leidt tot een eigen, nieuw en passend ontwerp op maat.

Er zijn de loop der jaren verschillende concepten ontwikkeld met verschillende namen: Vensterscholen, Forumconcept, Kulturhus, Integraal Kindcentrum (IKC), Spilcentra voor spelen, leren en integreren. Het gemeenschappelijke element is, dat het gebouw de buurt meer moet bieden dan onderwijs alleen. Bij een brede school kunnen de verschillende functies binnen zo'n school elkaar versterken en zijn er meer mogelijkheden voor flexibiliteit, denk aan wissellokalen. Hierdoor kan de school gemakkelijker meegroeien met de ontwikkelingen in het onderwijs, en biedt zij meer kansen voor de leerlingen van de brede school.

Samenwerking tussen de verschillende participanten van de brede school. Cita architecten is sterk in het ontwerpproces met meerdere opdrachtgevers en gebruikers. Wij vinden het een uitdaging om een gebouw te ontwerpen naar ieders tevredenheid. Wij analyseren de programma's en zoeken naar overeenkomsten en overlappingen. Zeker bij een brede school is het belangrijk, dat deze functies elkaar kunnen versterken. In dialoog met opdrachtgevers en gebruikers ontstaan er nieuwe inzichten.

Architectonische visie op het bouwen voor kinderen.

Het samenbrengen van organisaties binnen een brede school leidt gemakkelijk tot schaal- vergroting. Dat staat op gespannen voet met de wens om kinderen een overzichtelijke leefwereld te bieden. Wij besteden aandacht aan de verschillende schaalniveaus binnen zo'n brede school en ontwerpen vanuit de belevingswereld van kinderen. Hierbij is het zintuiglijke ontwerpen een belangrijk aspect, waar in het bijzonder kinderen gevoelig voor zijn en van leren.

Voorbeelden van brede scholen:
Scholen Leidsche Rijn Centrum
Brede school Roelof Venema

Brede School Ursem