• Sporthal als onderdeel van de MFA Barendrecht

Visie multifunctionele centra

"Cita architecten zorgt ervoor, dat het combineren van ruimten een meerwaarde oplevert met behoud van eigen identiteit"
Uitgangspunt bij het ontwerpen van multifunctionele centra is het creëren van een meerwaarde voor alle gebruikers van zo'n centrum. Eén en één is meer dan twee! In onze ontwerpen streven we ernaar samenwerking mogelijk te maken, zonder die op te dringen. Flexibiliteit en identiteit zijn hierbij van groot belang.

Multifunctioneel Centrum Ursem

Aandacht voor schaal, identiteit, en herkenbaarheid
Schaal en identiteit zijn belangrijke thema's in ons werk, in het bijzonder bij grote multifunctionele centra. Onze ontwerpen zijn herkenbaar van grote afstand en interessant tot op het kleinste niveau. Wij vinden het belangrijk, dat de verschillende onderdelen in zo'n gebouw duidelijk te vinden zijn. Ook in het interieur wordt deze herkenbaarheid doorgevoerd, zodat ruimten ook voor de jongsten intiem en begrijpelijk zijn. Door een warme en sfeervolle materialisatie blijven onze gebouwen, ondanks hun grootte, helder en vriendelijk.

Ontwerpproces van een multifunctioneel centrum
Het realiseren van een multifunctionele accommodatie (MFA) is een dynamisch proces. Als je dat gegeven accepteert kan er iets moois ontstaan. Cita architecten is sterk in de samenwerking met meerdere opdrachtgevers en gebruikers. Wij vinden het een uitdaging om een gebouw te ontwerpen naar ieders tevredenheid, waarin de verschillende functies elkaar versterken. Onze rol als architect in dit proces is er een van katalysator. Door oplossingen aan te reiken en verschillende modellen te maken, worden de gevolgen duidelijk en kunnen er keuzes gemaakt worden. Uiteindelijk komt iedereen zo op de juiste plaats terecht.

Voorbeeld: Brede school Nesselande

Vernieuwing en innovaties
Voorop staat bij ons dat een gebouw goed moet functioneren en organisatorisch moet kloppen. Maar daar willen we graag iets aan toevoegen. Wij willen het gebouw een meerwaarde geven, door kennis te nemen van nieuwe ideeën, die er in onderwijs, kinderop- vang, sport e.a. leven en daar dan een bouwkundige vertaling voor zoeken.

Een bijzonder gebouw
Een multifunctioneel centrum mag een bijzonder gebouw zijn in z'n omgeving, herkenbaar als voorzieningencentrum. En ook voor de gebruikers mag het een spannend en uitnodigend gebouw zijn, een gebouw, waar mensen graag binnenlopen, waar uitwisseling plaatsvindt en waar men elkaar ontmoet.

Flexibiliteit 
In een maatschappij die zichzelf blijft ontwikkelen, is het belangrijk dat een gebouw mee kan veranderen. Door flexibele plattegronden en een heldere structuur is het mogelijk om op toekomstige wijzigingen te reageren. Een sterke structuur als basis en een inbouwpakket op maat kunnen zorgen voor flexibel gebouw, dat past als een maatpak.