Wonen

Villa of sociale woningbouw…. we ontwerpen altijd vanuit het toekomstige gebruik en met respect voor de omgeving. Het resultaat is een huis waar je je comfortabel en thuis voelt, ruimtelijk ontworpen met prettige verhoudingen en gemaakt met mooie materialen. Een thuis dat de verhouding met de omgeving perfect benut; uitzicht, zon en schaduw op de juiste plek. Het geeft ook iets terug aan de omgeving…. architectuur!

We ontwerpen van binnen naar buiten en van buiten naar binnen, zodat nieuwe relaties ontstaan met de bestaande context. De woning is een intieme omgeving voor haar bewoners en tegelijkertijd een positieve toevoeging voor de buurt. Wij vinden het materiaalgebruik en het ontwerpen van passende, interessante gevels daarin essentieel. Door verscheidenheid in materiaal en gevel en door bijzondere beëindigingen van hoeken weten onze ontwerpen zich aan te sluiten bij hun omgeving, maar voegen hier ook altijd iets aan toe.

Ook van binnenuit wordt elke woning zorgvuldig ontworpen. Heldere plattegronden en het creëren van zichtlijnen maken de ruimtelijke kwaliteit en de relatie naar buiten toe.

Particuliere woningbouw
Naast grotere seriematige woningbouwprojecten ontwerpen we voor particulieren. In overleg met individuele bewoners ontwerpen wij een woning die past bij de leefstijl en het gebruik van de bewoners en bij de locatie. Dit gebeurt individueel, maar ook bij projecten met meerdere woningen.

Bij collectief particulier opdrachtgeverschap (C.P.O) slaan meerdere huizenkopers de handen ineen. Bij mede-opdrachtgeverschap (M.O.) wordt voor de bewoners binnen vastgestelde randvoorwaarden een woning op maat ontworpen. Soms kan er gekozen worden uit verschillende basistypes, waarna indeling, aan- en uitbouwen, grootte en afwerkingsniveau individueel worden ontworpen. Zo ontstaan verschillende woningtypen die met elkaar een eenheid vormen en passen binnen de stedenbouwkundige context. Een voordeel van deze manier van bouwen, is dat er dankzij het schaalvoordeel goedkoper gebouwd kan worden terwijl er toch een individueel ontwerp wordt gemaakt.